ਉਤਪਾਦ

 • DAL10-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL10-63 ਰਹਿੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ (ਆਰਸੀਸੀਬੀ)

  ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਰਜਾ ਵੋਲਟੇਜ: ਅਨ (ਵੀ) 240V ~ 1 ਪੀ + ਐਨ, 415 ਵੀ ~ 3 ਪੀ + ਐਨ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਏ) ਵਿਚ: 16 ਏ, 20 ਏ, 25 ਏ, 32 ਏ, ਏ, 40 ਤੋਂ 50 ਏ. , A 63 ਏ ਰੇਟਡ ਰੇਸ਼ੂਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ I (ਏ): 0.03,0.1,0.3 1 ਪੀ + ਐਨ, 3 ਪੀ + ਐਨ ਏ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਡੀਸੀ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਟਾਈਪ ਐਸ ਰੇਟ ਰੇਟਿਡ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਇੰਕ (ਏ): 6000 ਰੇਟਿਡ ਸੀਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਸੀ (ਏ): 6000 ਰੇਟਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰੇਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਆਈ ਐਮ (ਏ): 500 (50 ਏ ਵਿੱਚ), ...
 • DAL9-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL9-63 ਬਾਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਬਰੇਕਰ (ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ.)

  ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਰਜਾ ਵੋਲਟੇਜ: ਅਨ (ਵੀ) 240V ~ 1 ਪੀ + ਐਨ, 415 ਵੀ ~ 3 ਪੀ + ਐਨ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਏ) ਵਿਚ: 16 ਏ, 20 ਏ, 25 ਏ, 32 ਏ, ਏ, 40 ਤੋਂ 50 ਏ. , A 63 ਏ ਰੇਟਡ ਰੇਸ਼ੂਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ I (ਏ): 0.03,0.1,0.3 1 ਪੀ + ਐਨ, 3 ਪੀ + ਐਨ ਏ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਡੀਸੀ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਟਾਈਪ ਐਸ ਰੇਟ ਰੇਟਿਡ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਇੰਕ (ਏ): 6000 ਰੇਟਿਡ ਸੀਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਸੀ (ਏ): 6000 ਰੇਟਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰੇਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਆਈ ਐਮ (ਏ): 500 (50 ਏ ਵਿੱਚ) ...
 • DAL8-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL8-63 ਬਚਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ (ਆਰਸੀਸੀਬੀ)

  ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਰਜਾ ਵੋਲਟੇਜ: ਅਨ (ਵੀ) 240V ~ 1 ਪੀ + ਐਨ, 415 ਵੀ ~ 3 ਪੀ + ਐਨ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਏ) ਵਿਚ: 16 ਏ, 20 ਏ, 25 ਏ, 32 ਏ, ਏ, 40 ਤੋਂ 50 ਏ. , A 63 ਏ ਰੇਟਡ ਰੇਸ਼ੂਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ I (ਏ): 0.03,0.1,0.3 1 ਪੀ + ਐਨ, 3 ਪੀ + ਐਨ ਏ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਡੀਸੀ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਟਾਈਪ ਐਸ ਰੇਟ ਰੇਟਿਡ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਇੰਕ (ਏ): 6000 ਰੇਟਿਡ ਸੀਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਸੀ (ਏ): 6000 ਰੇਟਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰੇਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਆਈ ਐਮ (ਏ): 500 (...
 • DAL7-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL7-63 ਰਹਿੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਬਰੇਕਰ (ਆਰਸੀਸੀਬੀ)

  ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਰਜਾ ਵੋਲਟੇਜ: ਅਨ (ਵੀ) 240V ~ 1 ਪੀ + ਐਨ, 415 ਵੀ ~ 3 ਪੀ + ਐਨ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਏ) ਵਿਚ: 16 ਏ, 20 ਏ, 25 ਏ, 32 ਏ, ਏ, 40 ਤੋਂ 50 ਏ. , A 63 ਏ ਰੇਟਡ ਰੇਸ਼ੂਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ I (ਏ): 0.03,0.1,0.3 1 ਪੀ + ਐਨ, 3 ਪੀ + ਐਨ ਏ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਡੀਸੀ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਟਾਈਪ ਐਸ ਰੇਟ ਰੇਟਿਡ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਇੰਕ (ਏ): 6000 ਰੇਟਿਡ ਸੀਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਸੀ (ਏ): 6000 ਰੇਟਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰੇਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਆਈ ਐਮ (ਏ): 500 (50 ਏ ਵਿੱਚ) ...
 • DAL6-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL6-63 ਰਹਿੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ (ਆਰਸੀਸੀਬੀ)

  ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਰਜਾ ਵੋਲਟੇਜ: ਅਨ (ਵੀ) 240V ~ 1 ਪੀ + ਐਨ, 415 ਵੀ ~ 3 ਪੀ + ਐਨ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਏ) ਵਿਚ: 16 ਏ, 20 ਏ, 25 ਏ, 32 ਏ, ਏ, 40 ਤੋਂ 50 ਏ. , A 63 ਏ ਰੇਟਡ ਰੇਸ਼ੂਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ I (ਏ): 0.03,0.1,0.3 1 ਪੀ + ਐਨ, 3 ਪੀ + ਐਨ ਏ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਡੀਸੀ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਟਾਈਪ ਐਸ ਰੇਟ ਰੇਟਿਡ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਇੰਕ (ਏ): 6000 ਰੇਟਿਡ ਸੀਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਸੀ (ਏ): 6000 ਰੇਟਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰੇਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਆਈ ਐਮ (ਏ): 500 (50 ਏ ਵਿੱਚ) ...
 • DAL5-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL5-63 ਬਚਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ (ਆਰਸੀਸੀਬੀ)

  ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਰਜਾ ਵੋਲਟੇਜ: ਅਨ (ਵੀ) 240V ~ 1 ਪੀ + ਐਨ, 415 ਵੀ ~ 3 ਪੀ + ਐਨ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਏ) ਵਿਚ: 16 ਏ, 20 ਏ, 25 ਏ, 32 ਏ, ਏ, 40 ਤੋਂ 50 ਏ. , A 63 ਏ ਰੇਟਡ ਰੇਸ਼ੂਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ I (ਏ): 0.03,0.1,0.3 1 ਪੀ + ਐਨ, 3 ਪੀ + ਐਨ ਏ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਡੀਸੀ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਟਾਈਪ ਐਸ ਰੇਟ ਰੇਟਿਡ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਇੰਕ (ਏ): 6000 ਰੇਟਿਡ ਸੀਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਸੀ (ਏ): 6000 ਰੇਟਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰੇਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਆਈ ਐਮ (ਏ): 500 (50 ਏ ਵਿੱਚ) ...
 • DAL4-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL4-63 ਬਚਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ (ਆਰਸੀਸੀਬੀ)

  ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਰਜਾ ਵੋਲਟੇਜ: ਅਨ (ਵੀ) 240V ~ 1 ਪੀ + ਐਨ, 415 ਵੀ ~ 3 ਪੀ + ਐਨ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਏ) ਵਿਚ: 16 ਏ, 20 ਏ, 25 ਏ, 32 ਏ, ਏ, 40 ਤੋਂ 50 ਏ. , A 63 ਏ ਰੇਟਡ ਰੇਸ਼ੂਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ I (ਏ): 0.03,0.1,0.3 1 ਪੀ + ਐਨ, 3 ਪੀ + ਐਨ ਏ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਡੀਸੀ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਟਾਈਪ ਐਸ ਰੇਟ ਰੇਟਿਡ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਇੰਕ (ਏ): 6000 ਰੇਟਿਡ ਸੀਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਸੀ (ਏ): 6000 ਰੇਟਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰੇਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਆਈ ਐਮ (ਏ): 500 (50 ਏ ਵਿੱਚ) ...
 • DAL3-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL3-63 ਬਚਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ (ਆਰਸੀਸੀਬੀ)

  ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਰਜਾ ਵੋਲਟੇਜ: ਅਨ (ਵੀ) 240V ~ 1 ਪੀ + ਐਨ, 415 ਵੀ ~ 3 ਪੀ + ਐਨ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਏ) ਵਿਚ: 16 ਏ, 20 ਏ, 25 ਏ, 32 ਏ, ਏ, 40 ਤੋਂ 50 ਏ. , A 63 ਏ ਰੇਟਡ ਰੇਸ਼ੂਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ I (ਏ): 0.03,0.1,0.3 1 ਪੀ + ਐਨ, 3 ਪੀ + ਐਨ ਏ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਡੀਸੀ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਟਾਈਪ ਐਸ ਰੇਟ ਰੇਟਿਡ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਇੰਕ (ਏ): 6000 ਰੇਟਿਡ ਸੀਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਸੀ (ਏ): 6000 ਰੇਟਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰੇਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਆਈ ਐਮ (ਏ): 500 (50 ਏ ਵਿੱਚ) ...
 • DAL2-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL2-63 ਬਚਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ (ਆਰਸੀਸੀਬੀ)

  ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਰਜਾ ਵੋਲਟੇਜ: ਅਨ (ਵੀ) 240V ~ 1 ਪੀ + ਐਨ, 415 ਵੀ ~ 3 ਪੀ + ਐਨ ਦਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ (ਏ) ਵਿਚ: 16 ਏ, 20 ਏ, 25 ਏ, 32 ਏ, ਏ, 40 ਤੋਂ 50 ਏ. , A 63 ਏ ਰੇਟਡ ਰੇਸ਼ੂਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ I (ਏ): 0.03,0.1,0.3 1 ਪੀ + ਐਨ, 3 ਪੀ + ਐਨ ਏ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਡੀਸੀ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਟਾਈਪ ਐਸ ਰੇਟ ਰੇਟਿਡ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ੌਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਇੰਕ (ਏ): 6000 ਰੇਟਿਡ ਸੀਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਸੀ (ਏ): 6000 ਰੇਟਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰੇਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਆਈ ਐਮ (ਏ): 500 (50 ਏ ਵਿੱਚ) ...
 • DAB6LE-63 Series Earth Leakage Circuit Breaker(ELCB)

  DAB6LE-63 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ (ELCB)

  ਫਾਇਦੇ • ਸੰਖੇਪ structureਾਂਚਾ, ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ, 2 ਮੋਡੀulesਲ ਚੌੜਾ. • ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਈਨ ਬਰੇਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ. Strong ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ-ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ. • ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. DAB6LE-63 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨਕ: ਆਈ.ਸੀ. 616100 (EN61009) ਅਤੇ GB16917.1 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ: ਟਾਈਪ ਏ, ਟਾਈਪ ਏਸੀ ਰੇਲ ...
 • DAB6LE-63 Series Earth Leakage Circuit Breaker(ELCB)

  DAB6LE-63 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ (ELCB)

  ਫਾਇਦੇ • ਸੰਖੇਪ structureਾਂਚਾ, ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ, 2 ਮੋਡੀulesਲ ਚੌੜਾ. • ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਈਨ ਬਰੇਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ. Strong ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ-ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ. • ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. DAB6LE-63 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨਕ: ਆਈ.ਸੀ. 616100 (EN61009) ਅਤੇ GB16917.1 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ: ਟਾਈਪ ਏ, ਟਾਈਪ ਏਸੀ ਰੇਲ ...
 • DAF360 Series Residual Current Circuit Breakers

  ਡੀਏਐਫ 360 ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਬਰੇਕਰ

  ਡੀਏਐਫ 360 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਟ ਬਰੇਕਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਸੀ. 61008-1 ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਡਿ modਲਰ ਸਵਿੱਚਾਂ ਲਈ EN50022 ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ “ਟੋਪੀ ਸ਼ਕਲ” ਸਮਰੂਪੀ structuresਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਾਈਡ ਰੇਲ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
12 ਅੱਗੇ> >> ਪੰਨਾ 1/2